ตั๋วเครื่องบินสู่เมืองโอซาก้า

ด่วน มีจำนวนจำกัด!!
 
วันเดินทาง : 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 (ติดวันหยุดแรงงาน 01 พ.ค. 62)
สายการบิน : การบินไทย (น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม)
 
 <Economy Class> ราคา : 9,900 บาท/ท่าน (SOLD OUT)
<Business Class> ราคา : 30,000 บาท/ท่าน 
* ราคารวมทุกอย่างแล้ว
 

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
Bangkok – Kansai 29 เม.ย. 62 03.45 11.20

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
Kansai – Bangkok 03 พ.ค. 62 13.00 17.10

 

LinePhoneEmail