ตั๋วเครื่องบิน ช่วงปีใหม่

new-year-airticket-v2

บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ (เที่ยวบินเหมาลำ : BKK-FUK-BKK)

วันเดินทาง

29 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561  (6วัน 4คืน)

สายการบิน

การบินไทย (CHARTER FLIGHT)

พิเศษ มา4แถม1 เหลือเพียงท่านละ 22,400 บาท/ท่าน

FLIGHT FROM DESTINATION DATE DEPARTS ARRIVES
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฟุกุโอกะ 29 ธ.ค. 60 23:00 08:00+1
สนามบินฟุกุโอกะ สนามบินสุวรรณภูมิ 03 ม.ค. 61 18:10 22:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-344-4600 , 02-344-4688