ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า

...

ปราสาทโอซาก้า – สะพานอาคาชิโคเคียว – นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน่ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง ณ Mitsui Outlet Park Marine Pia และ ย่านชินไซบาชิ

10 ที่สุดท้าย
บัตร JCB ลดเพิ่มทันที 1,200 บาท

เดินทาง : 28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ราคา (พิเศษ) : 45,900 บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย

...

ล่องเรือชม น้ำวนนารุโตะ – คลองโบราณคุราชิกิ – พิพิธภัณฑ์อาวะโอโดริ – ปราสาทฮิเมจิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกู – สะพานเซโตะโอฮาชิ – ช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์แลนด์ และชินไซบาชิ – ออนเซน

บัตร JCB ลดเพิ่มทันที 1,200 บาท

เดินทาง : 28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ราคา (พิเศษ) : 55,900 บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย

...

ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เส้นทางแสวงบุญมรดกโลก คุมาโนะโคโดะ – เกาะเอ็นเกทสึ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  – ออนเซน

บัตร JCB ลดเพิ่มทันที 1,200 บาท

เดินทาง : 28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ราคา (พิเศษ) : 59,900 บาท/ท่าน

สายการบิน : การบินไทย

...

ชมความงามของดอกวิสทีเรียของสวน KAWACHI FUJIEN WISTERIA – ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า ชมศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ – อะตอมบิกบอมบ์โดม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – ปราสาทฮิเมจิ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ที่พักระดับ 4 ดาว

บัตร JCB ลดเพิ่มทันที 3,000 บาท

เดินทาง : 28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน

สายการบิน : การบินไทย

...

บินตรงสู่ Osaka เช่าเหมาลำ 
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพ-โอซาก้า)
• ตั๋วรถไฟ OR ตั๋วเข้าสวนสนุก OR โรงแรมที่พัก

FIT (charter flight)

เดินทาง : 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ราคา : เริ่มต้น 16,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย

LinePhoneEmail