รับของสมนาคุณมากมาย สำหรับสมาชิกบัตร KTC* เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
LinePhoneEmail