บินตรงเหมาลำโอซาก้าช่วงปีใหม่ NEW YEAR KIX CHARTER FLIGHT

“โปรชวนบวก … 5+1 , 10+2″

มา 6 ท่าน ท่านที่ 6 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท
มา 12 ท่าน ท่านที่ 11 และ 12 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

 

เส้นทาง ขาไป-ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 29 ธ.ค. 62 03:45 11:20
สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ 02 ม.ค. 63 13:00 17:00

New-Year-2020-Charter-Flight-to-Osaka-web


 
เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าที่ซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างเดียว หรือตั๋วเครื่องบินรวมโรงแรมที่พักเท่านั้น
• เมื่อซื้อตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับตั๋วสำหรับทารกได้

 


LinePhoneEmail