TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES

23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

คำถามที่พบบ่อย

โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์

Q : การแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะเริ่มขึ้นเมื่อไร ?
A :

การแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

Q : อยากทราบว่าจะหาข้อมูลการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ได้จากที่ไหนบ้าง ?
A :

ท่านสามารถหาข้อมูลตารางการแข่งขันของกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ได้ที่
https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/

Q : ก่อนการจองซื้อตั๋ว ถ้าต้องการหาข้อมูลนักกีฬา/ ทีมกีฬาที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันต่างๆ จะสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหน ?
A :

ท่านสามารถติดตามและร่วมเชียร์นักกีฬา/ ทีมกีฬา ที่ท่านชื่นชอบในการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ได้ที่ https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Q : อยากทราบว่าเด็กตั้งแต่อายุเท่าไรที่ต้องซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ?
A :

เด็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ จะต้องดำเนินการซื้อตั๋วเข้าชมในราคาปกติ กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี (นับจากวันที่เข้าชมการแข่งขันกีฬา) จะได้รับการยกเว้นแต่จะต้องเข้าชมพร้อมกับผู้ปกครองที่มีบัตรเข้าชมการแข่งขันเท่านั้น และจะไม่มีที่นั่งให้ในกรณีดังกล่าว

Q : อยากทราบว่าการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะมีขายบัตรแบบสำรองที่นั่ง (ตั๋วนั่ง) หรือ แบบไม่สำรองที่นั่ง (ตั๋วยืน) ไหม ?
A :

ประเภทของการจำหน่ายตั๋วแต่ละแบบ จะขึ้นอยู่กับการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในแต่ละสนาม สามารถตรวจสอบได้ที่
https://tokyo2020.org/en/games/ticket/data/Ticketing_Guide_EN.pdf
(ตั๋วนั่ง) = บัตรประเภทสำรองที่นั่ง
(ตั๋วยืน) = บัตรประเภทไม่สำรองที่นั่ง

บัตรเข้าชมการแข่งขัน

Q : อยากทราบว่าทาง JTB (Thailand) จะเริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ เมื่อไร ?
A :

ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2562, โดยท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://www.jtbthailand.com/th และลงทะเบียนพร้อมแจ้งอีเมลของท่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทต่าง ๆ

Q : อยากทราบราคาแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ที่ทางบริษัท JTB (Thailand) เปิดจำหน่าย ?
A :

ราคาแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะอยู่ที่ประมาณ 38,000 – 100,000 บาท ต่อ ท่าน

Q : ทางบริษัท JTB (Thailand) จะมีแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ กี่แบบ ?
A :

JTB (THAILAND) ได้เตรียมแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ (แยกตามประเภทกีฬา) ให้ท่านได้เลือกซื้อ มากกว่า 50 แพ็คเกจ

Q : แพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ที่ทาง JTB (Thailand) จัดจำหน่ายจะรวมอะไรบ้าง ?
A :

สำหรับแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ที่ทางบริษัท JTB (Thailand) จำหน่าย จะประกอบด้วย บัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา 2 เกมส์ พร้อมที่พัก 2 คืน

Q : หากต้องการแยกซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันแค่ใบเดียวแยกจากแพ็คเกจที่เปิดจำหน่าย จะสามารถทำได้ไหม ?
A :

ไม่สามารถขอซื้อแยกจากแพ็คเกจได้

Q : อยากทราบว่า หลังจากซื้อแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ไปแล้ว จะสามารถขอเปลี่ยนวันเข้าพักในโรงแรม หรือ วันเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ไหม ?
A :

ไม่สามารถทำได้, สำหรับแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ที่เปิดจำหน่ายจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้

Q : หากสนใจสั่งซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาบางประเภทที่ไม่มีอยู่ในแพ็คเกจที่ประกาศขาย จะสามารถสั่งซื้อผ่านบริษัท JTB (Thailand) ได้ไหม ?
A :

ทางบริษัท JTB (Thailand) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวจะสามารถจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมได้ตามที่ทางคณะกรรมการ โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จัดสรรให้เท่านั้นและไม่สามารถจัดหาตั๋วพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจที่เปิดจำหน่ายให้ได้

Q : หากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการซื้อบัตร, จะสามารถขอจองไว้ก่อนและมาชำระเงินในภายหลังได้หรือไม่ ?
A :

ทางบริษัท JTB (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายบัตรให้แก่ผู้สนใจตามลำดับของการสั่งซื้อ และการสั่งซื้อจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้มีการชำระเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Q : กรณีชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จะสามารถซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของ โตเกียว 2020 ได้หรือไม่ ?
A :

ตามกฎระเบียบของทางคณะกรรมการ โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์, เฉพาะผู้พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถจองซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของ โตเกียว 2020, สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศไทยสามารถสั่งซื้อบัตรเข้าชม ผ่าน JTB (Thailand) ตัวแทนจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

Q : อยากทราบว่าถ้าต้องการจองโรงแรมใกล้ ๆ สนาม Tokyo National Olympic Stadium จะหาได้จากที่ไหน ?
A :

ท่านสามารถติดต่อบริษัท JTB (Thailand), บริษัททัวร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน, โรงแรมที่พัก, แพ็คเกจทัวร์ทั้งแบบหมู่คณะและบริการจัดทริปส่วนตัว, จำหน่ายตั๋ว JR Pass พร้อมตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อหาโรงแรมในแบบที่ท่านต้องการและตอบโจทย์ท่านได้

Q : อยากทราบว่า จะสามารถเลือกหมายเลขที่นั่งในสนามแข่งขันเองได้ไหม ?
A :

โดยปกติแล้วท่านไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งได้เอง, JTB (Thailand) จะพยายามจัดสรรที่นั่งให้ท่านและผู้ติดตามให้มีโอกาสนั่งด้วยกัน
*แต่ทาง JTB (Thailand) จะไม่สามารถรับประกันให้ได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการ

โรงแรมที่พัก

Q : แพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะรวมอาหารเช้าที่โรงแรมด้วยหรือไม่ ?
A :

สำหรับอาหารเช้าที่โรงแรมจะไม่รวมอยู่ใน แพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ ที่เปิดจำหน่าย

Q : ในกรณีที่มีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน ในกลุ่ม, อยากทราบว่าจะต้องจองห้องพักเพิ่มเป็น 2 ห้องหรือไม่ ?
A :

ใช่, กรุณาจองที่พักเป็น 2 ห้อง
ผู้ใหญ่ : อายุ 12 ปี หรือ 12 ปีขึ้นไป
* Please note that a price of child package are the same as adult package.
เด็ก : อายุ 2 ถึง 11 ปี
* สำหรับราคาแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะใช้ราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาแพ็คเกจสำหรับเด็ก)
ทารก : แรกเกิดถึงอายุ 1 ปี (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องนอนรวมกับผู้ร่วมเดินทางและจะไม่มีเครื่องใช้ในห้องน้ำเพิ่มเติมให้)
ทางโรงแรมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับทารก ในกรณีดังต่อไปนี้ :
- ผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 2 ท่าน และทารก 1 ท่าน, พักรวมในห้องเดียวกัน หรือ ผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน, เด็ก 1 ท่าน และ ทารก 1 ท่าน, พักรวมในห้องเดียวกัน
เพิ่มเติม : ในสนามแข่งขันจะไม่มีที่นั่งสำหรับทารกแต่ผู้ปกครองสามารถให้ทารกนั่งตักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *โรงแรมไม่สามารถใส่เปลเด็กในห้องพักได้

Q : อยากทราบว่าทางโรงแรมจะสามารถยืนยันการจองห้องพักประเภท ปลอดบุหรี่ ได้หรือไม่ ?
A :

ไม่สามารถทำได้

Q : อยากทราบว่า จะสามารถฝากกระเป๋าเดินทาง (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กับทางโรงแรมหลังจาก เช็ค-เอาท์ ได้ไหม ?
A :

ท่านสามารถฝากกระเป๋าเดินทางกับทางโรงแรมหลัง เช็ค-เอาท์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถทำได้กรณีที่ต้องการฝากข้ามคืน

Q : หากต้องการพักที่โรงแรมเพิ่มเติมจากในแพ็คเกจที่ซื้อ จะสามารถทำได้ไหม ?
A :

ในแพ็คเกจบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ จะรวมที่พัก 2 คืนให้เรียบร้อยแล้ว กรณีถ้าจำเป็นต้องพักโรงแรมมากกว่า 4 คืน, กรุณาเลือกซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมแทน สำหรับห้องพักในแพ็คเกจที่เปิดจำหน่ายจะไม่มีจำนวนคืนที่เป็นเลขคี่ เช่น 1 คืน, 3 คืน, 5 คืน ........ เป็นต้น
เพิ่มเติม : กรณีที่ซื้อมากกว่า 1 แพ็คเกจ, ท่านจะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา โตเกียว 2020 โอลิมปิก เกมส์ (แบบไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้) เพิ่มเติมตามจำนวนแพ็คเกจที่ท่านเลือกซื้อ เช่น เมื่อท่านจองที่พัก 4 คืน ท่านจะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขันทั้งหมด 4 เกมส์ ต่อ ท่าน