Group Tour

early_bird_promotion_head

...

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ ฟาร์มโทมิตะ – เมล่อนเฮาส์ – เนินดอกไม้สายรุ้ง ณ ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – BLUE POND – เก็บเชอร์รี่ – โรงกลั่นวิสกี้โยอิชิ – เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ

ออกเดินทางแน่นอน !!

เดินทาง : 24-29 กรกฎาคม 61
ราคา (ปกติ) : 72,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ ฟาร์มโทมิตะ – เมล่อนเฮาส์ – เนินดอกไม้สายรุ้ง ณ ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – BLUE POND – เก็บเชอร์รี่ – โรงกลั่นวิสกี้โยอิชิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ

ออกเดินทางแน่นอน !!

เดินทาง : 01-06 สิงหาคม 61
ราคา (ปกติ) : 63,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีถึง 6 แห่ง 
สวนทาคิโนะอูเอะ – น้ำตกชิโดริกะทาคิ – บ่อน้ำสีฟ้า – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเคะ – น้ำตกริวเซอิและน้ำตกกิงกะ – สะพานแขวนฟุตามิ – สกีซัปโปโร โคคุไซ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 29 กันยายน – 04 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 55,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

 

...

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมจุดชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะกุ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก – ชมวิวท่าเรือที่ย่านโมโตมาจิ – หมู่บ้านนินจาโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ – จุดชมวิวไซโล ชมวิวทะเลสาบโทยะ – เก็บพร้อมชิมแอปเปิ้ล – อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 11 – 16 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 60,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

 

...

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ทริปเดียว 2 ภูมิภาค – ล่องเรือไม้พายโบราณ เพลิดเพลินความงาม หุบเขาเกบิเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฮักโกดะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบพาโนราม่า – หอคอยโกะเรียวคะกุ – จิโกกุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – เก็บและชิมแอปเปิ้ลแบบไม่อั้น – ขาปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อั้น – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 18-24 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 73,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)

...

สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเอโดะ – น้ำตกฟุกิวาริโนะทากิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทานิกาวาดาเกะ – เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ศาลเจ้าโทโชกุ – ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ผ่านเสาโทโรอิ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ – สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมลูกพลับ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 25-31 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)

 

...

แช่ออนเซน ณ หมู่บ้านอาริมะ ออนเซน – งานเทศกาลประดับไฟ Kobe Luminarie 2018 – วัดโทไดจิ – วัดเบียวโดอิน – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาร็อคโค – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – หุบเขามิโนะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

เดินทาง : 04-10 ธันวาคม 2561
ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

นั่งรถไฟสายโรแมนติกชมใบไม้สีที่อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ชมทิวทัศน์เมืองกุโจ ฮาจิมัง – ประสาทมัตสึโมโต้ – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ออนเซ็น

 

เดินทาง : 06-12 ธันวาคม 61
ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์