Group Tour

early_bird_promotion_head

...

ชมดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอสที่โด่งดัง ที่สุดในฮอกไกโด! พร้อมชมความงามของดอกทิวลิป – คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ และโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ความงามของ GINGA RYUSEI WATERFALL – อิ่มอร่อยกับ เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ – แช่ออนเซน

เดินทาง : 24-30 พฤษภาคม 61
ราคา (พิเศษ) : 58,900.- บาท/ท่าน
ราคา (ปกติ) : 60,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)

...

ชมความงามปราสาทอินุยามะ ที่ติดอันดับเป็นสมบัติของชาติ – นั่งกระเช้าชินโฮตากะ ชมความงามของภูมิภาคโทโฮคุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานสีแดงยามะบิโกะ – นั่งรถไฟชิงคันเซ็น – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – แช่ออนเซ็น 4 คืน

เดินทาง : 18-23 มิถุนายน 61
ราคา (พิเศษ) : 
62,900.- บาท/ท่าน
ราคา (ปกติ) : 65,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์(JAL)

...

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ ฟาร์มโทมิตะ – เมล่อนเฮาส์ – เนินดอกไม้สายรุ้ง ณ ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – BLUE POND – เก็บเชอร์รี่ – โรงกลั่นวิสกี้โยอิชิ – เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ

เดินทาง : 24-29 กรกฎาคม 61
ราคา (พิเศษ) :
 70,900.- บาท/ท่าน
ราคา (ปกติ) : 72,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ ฟาร์มโทมิตะ – เมล่อนเฮาส์ – เนินดอกไม้สายรุ้ง ณ ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – BLUE POND – เก็บเชอร์รี่ – โรงกลั่นวิสกี้โยอิชิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ

เดินทาง : 01-06 สิงหาคม 61
ราคา (พิเศษ) :
 61,900.- บาท/ท่าน
ราคา (ปกติ) : 63,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมจุดชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะกุ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก – ชมวิวท่าเรือที่ย่านโมโตมาจิ – หมู่บ้านนินจาโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ – จุดชมวิวไซโล ชมวิวทะเลสาบโทยะ – เก็บพร้อมชิมแอปเปิ้ล – อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน

เดินทาง : 11 – 16 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 60,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเอโดะ – น้ำตกฟุกิวาริโนะทากิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทานิกาวาดาเกะ – เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ศาลเจ้าโทโชกุ – ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ผ่านเสาโทโรอิ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ – สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมลูกพลับ – ย่านชินจูกุ – แช่ออนเซน

เดินทาง : 25-31 ตุลาคม 61
ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)