Group Tour

early_bird_promotion_head

...

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมประดับไฟ Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival 2020 – เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ – วัดเออิคันโดะและวัดโทฟุคุจิ – สวนโอบะระ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – ออนเซน

 

เดินทาง : 17-23 พ.ย.  2563
ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ศาลเจ้าอิซูโมะไทชะ – ปราสาทมัตสึเอะ – มิยาม่า  คายาบูกิ  โนะ ซาโตะ – วัดบิชามอนโดและวัดโทฟุคุจิ – โกไซโช โรปเวย์ – หุบเขามิโนะ – ช้อปปิ้งที่ย่านชินไซบาชิ – ออนเซน

 

เดินทาง : 18-24 พ.ย. 2563
ราคา (ปกติ) : 65,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

ชมใบไม้เปลี่ยนสีใน 3 ภูมิภาค ชูบุ คันโต โทโฮคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สวนโอบะระ –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – กระเช้าไฟฟ้าซาโอะ – เจดีย์ชุเรอิโตะ – สวนเมจิ จิงกุ ไกเอน – ช้อปปิ้งอย่างจุใจในโตเกียว – ออนเซน

 

เดินทาง : 19-25 พ.ย. 2563
ราคา (ปกติ) : 69,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

LinePhoneEmail