Early Autumn In Hokkaido

 • Jozankei Futami Bridge

  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่ตัดกับสะพานแขวนสีแดงสด เป็นอีกหนึ่งจุดชมใบไม้เปลี่นสีที่สวยงาม

 • Kamui Kotan

  1 ใน 8 สิ่งที่ควรชมของเมืองอะซาฮิคาว่า สถานที่แห่งนี้ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนอันงดงามอีกแห่งหนึ่ง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

 • Chidorigataki Fall

  หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งอื่นว่า YUBARI FALLS

 • Blue Pond

  เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการประทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงจะทำให้เกิดสีฟ้าสดใส

 • Kurodake Ropeway

  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเคะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบเทือกเขา และทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณ

 • Ginga Ryusei Waterfalls

  น้ำตกอันเป็นสัญลักษณ์ของหุบเขาโซอุนเคียว ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่

 • Sapporo Kokusai Ski Chou

  ขึ้นกระเช้าชมความงามของภูเขาที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม ทั้งยังสามารถมองเห็นวิวทะเลอีกด้วย

 • Takinoue Park

  จุดชมใบไม้แดงชื่อดัง ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำยูบาริ แนวใบไม้แดงที่ทอดยาวไปตามสองข้างทางของแม่น้ำในบรรยากาศที่เงียบสงบ

 • Otaru Music Box Museum

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีสัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่คู่เมือง Otaru ศูนย์รวมกล่องดนตรีแสนน่ารักพร้อมกับเพลงอันไพเราะ

 • Otaru Canal

  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด คลองถูกขนาบไปด้วยร้านค้า และทางเดินอิฐแดง ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 • Crab Buffet

  อิ่มอร่อยกับ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์เลื่องชื่อแห่งเกาฮอกไกโด พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดแบบไม่อั้น

รายละเอียดทัวร์

วันเดินทาง : 28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562
ระยะเวลา : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : บินตรงสายการบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว : YUBARI – TAKINOUE PARK – CHIDORI WATERFALL – BIEI – SHIROGANE BLUE POND – SOUNKYO – KURODAKE ROPEWAY – GINGA&RYUSEI WATERFALL – KAMUI KOTAN – JOZANKEI FUTAMI SUSPENBRIDEG – SAPPORO KOKUSAI SKI – OTARU – SAPPORO
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ (กระเป๋าอเนกประสงค์)
เมนูไฮไลท์ : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
♨️ แช่ออนเซ็น 2 คืน

JTB HIGHLIGHT

• นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาคุโรดาเกะ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของดอกไม้ป่าชนิดต่างๆ และใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับส้มเป็นภาพอันสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
• สวนทาคิโนอูเอะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ชมใบไม้สีแดงที่ ทอดยาวไปตามสองข้างทางของแม่น้ำยูบาริคาวะ
• น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ น้ำตกอันเป็นสัญลักษณ์ของหุบเขาโซอุนเคียว ที่รายล้อมไปด้วย ธรรมชาติอันกว้างใหญ่
• เที่ยวชม สะพานแขวนฟุตามิ สะพานไม้สีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ อีกหนึ่งจุดชมใบไม้ เปลี่ยนสีที่สวยและห้ามพลาดของเกาะฮอกไกโด
• บ่อน้ำสีฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ ทำให้เกิดสาร อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก เมื่อสะท้อนกับแสงทำให้เกิดสีฟ้าสดใส
• อิ่มอร่อยกับ เมนูปูและอาหารทะเลอันเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด แบบไม่อั้น
• แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

 

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ 28 ก.ย. 62 23:45 08:20 (+1)

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 03 ต.ค. 62 10:30 15:30

 

 

 

วันที่ 28 ก.ย. 62  
สนามบินสุวรรณภูมิฯ ( TG670 23:45 น.)
วันที่ 29 ก.ย. 62 On Board/L/D
สนามบินชิโตเซะ (08:30 น.) – เมืองยูบาริ – สวนทาคิโนะอุเอะ – น้ำตกชิโดริกะทาคิ – เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า ชิโรกาเนะ – เมืองโซอุนเคียว – ออนเซน ♨
SOUNKYO GRAND HOTEL or Similar
วันที่ 30 ก.ย. 62 B/L/D
เมืองโซอุนเคียว – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเคะ – น้ำตกริวเซอิ และ น้ำตกกิงกะ เมืองอะซาฮิคาว่า – คามุย โคะตัน – เมืองโจซังเค – ออนเซน ♨
JOZANKEI VIEW HOTEL or Similar
วันที่ 01 ต.ค. 62 B/L/D
เมืองโจซังเค – สะพานแขวน ฟุตามิ – ลานสกีซัปโปโร โคคุไซ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ – เมืองซัปโปโร
MERCURE HOTEL sapporo or Similar
วันที่ 02 ต.ค. 62 B/-/-
อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ)  
MERCURE SAPPORO HOTEL or Similar
วันที่ 03 ต.ค. 62 B/On Board/-
สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิฯ ( TG671 10.30 – 15.30 น.)

SOUNKYO GRAND HOTEL
JOZANKEI VIEW HOTEL
MERCURE HOTEL SAPPORO
 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ12ปี ขึ้นไป เด็กมีเตียง05 – 11 ปี เด็กไม่เตียง02 – 04 ปี พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

28ก.ย. – 03ต.ค. 2562

54,900.- 50,900.- 44,900.- 8,500.-

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ในกลุ่มสมาชิก STAR ALLIANCE ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail