NEW YEAR IN HIROSHIMA

banner-hiroshima

...

ชมความงดงามตระการตา เนินทรายทตโตริ / พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – เขตเมืองเก่าคลองโบราณคุราชิกิ – ถนนยีนส์ โคจิม่า – สวนนกมัตสึเอะ – สะพานเอชิมะโอฮาชิ – อะตอมมิกบอมบ์ – พิพิธภัณฑ์โกโช เจ้าหนูโคนัน – ช้อปปิ้ง Lucky Bag – ออนเซน

ออกเดินทางแน่นอน

เดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 62
ราคา (ปกติ) : 63,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (เช่าเหมาลำ)

...

ชมปรากฎการณ์น้ำวนนารุโตะ – เขตเมืองเก่าคลองโบราณคุราชิกิ – นั่งกระเช้าชินโกเบ สู่สวนสมุนไพรนุโนะบิกิ – ปราสาทฮิเมจิ – นมัสการศาลเจ้าโคโตฮิระกู – อะตอมมิกบอมบ์โดม – ช้อปปิ้ง Lucky Bag ที่มิตซุยเอาท์เลท – ออนเซน ลอยด้วยดอกกุหลาบ 

ออกเดินทางแน่นอน

เดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 62
ราคา (ปกติ) : 63,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (เช่าเหมาลำ)

...

อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – สะพานคินไตเคียว – ทะเลเซโตะ – อะตอมมิกบอมบ์โดม – สะพานชิมานามิไคโด – เกาะชิโกกุ – ปราสาทมัตสึยาม่า – วัดอิชิเทจิ – สวนริทสึริน – วัดอิชิเทจิ – ช้อปปิ้ง Lucky Bag มิตซุยเอาท์เลท – ออนเซน

ออกเดินทางแน่นอน

เดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 62
ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (เช่าเหมาลำ)

...

ชมทัศนียภาพสุดตระการตาของเกาะมากมาย บนทะเลเซโตะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า – สะพานชิมานามิไคโด – ปราสาทมัตสึยาม่า – สวนริทสึริน – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – มิตซุยเอาท์เลท – ออนเซน

ออกเดินทางแน่นอน

เดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 62
ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (เช่าเหมาลำ)