SAKURA BLOOMING IN NORTH KANTO

BANNER SAKURA BLOOMING IN NORTH KANTO

วันเดินทาง

30 มีนาคม – 05 เมษายน 2562 (7วัน 4 คืน)

สายการบิน

ออล นิปปอน แอร์เวย์

JTB HIGHLIGHT

 • ย้อนอดีตของประเทศญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเอโดะ ณ หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์
 • ชมความงามของดอกบ๊วยสีชมพูหวาน ที่จะบานสะพรั่งไปทั่วสวน ไคราคุเอน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยของญี่ปุ่น
 • เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ตัดกันอย่างกลมกลืน สีชมพูอ่อนของดอกซากุระและ สีเหลืองของดอกนาโนะฮานะ เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ณ สวนกอนเกนโด
 • นำท่านชมความงามของดอกซากุระ ซึ่งแสดงถึงการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของชาวญี่ปุ่น ณ สวนโอมิยะ ในเมืองไซตามะ และ สวนชินจูกุเกียวเอน ในมหานครโตเกียว
 • ชมความงามของสวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไม้ที่สามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งปี ชมดอกทิวลิปและดอกยูกิยานางิ ในช่วงต้นเดือนเมษายน
 • สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ หรือ ผลไม้ตามฤดูุกาล สดๆจากสวนแบบไม่อั้น
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินจูกุ และ โออะราอิ ซีไซด์ สเตชั่น เอาท์เลทน้องใหม่ของ จ. อิบารากิ
 • แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนรรมของชาวญี่ปุ่น

free-wifiicon-watericon-onsen

Download Itinerary

JTB (Thailand) Ltd.
– SILOM COMPLEX
: Tel. 02-344-4600, Fax. 02-344-4679
– EMQUARTIER OFFICE
: Tel. 02-344-4688, Fax. 02-344-4689
– PHUKET
: Tel. (076)261-742-7, Fax. (076) 261-748
E-Mail : bkkoutbound.th@jtbap.com
 

SAKURA BLOOMING IN NORTH KANTO

FLIGHT FROM DESTINATION DATE DEPARTS ARRIVES
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ 31 มี.ค. 62 00:30 08:40
สนามบินฮาเนดะ สนามบินสุวรรณภูมิ 05 เม.ย. 62 00:50 05:25

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

30 มีนาคม – 05 เมษายน 2562

63,900.- 60,900.- 53,900.- 13,000.-
** ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง **
วัน โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม

*หรือเทียบเท่า
เช้า เที่ยง เย็น
30 มี.ค. 62 สนามบินสุวรรณภูมิฯ (NH-808  00:30 น.)        
31 มี.ค. 62 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – จังหวัดอิบารากิ – ตลาดปลานาคามินาโตะ สวนไคราคุเอน – เทศกาลชมดอกบ๊วย มิโตะ – โออะราอิ ซีไซด์ สเตชั่น  On Board OARAI HOTEL or Similar
01 เม.ย. 62 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ศาลเจ้าโออะราอิ อิโซซากิ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ มรดกโลก หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – คินุกาว่า ออนเซน KINUGAWA PLAZA HOTEL or Similar
02 เม.ย. 62 คินุกาว่า – สวนผลไม้ – สวนดอกไม้อาชิคางะ – สวนกอนเกนโด – จังหวัดไซตามะ  BRILLANTE MUSASHINO HOTEL or Similar
03 เม.ย. 62  จังหวัดไซตามะ – สวนโอมิยะ – มหานครโตเกียว – สวนสาธารณะชินจูกุเกียวเอน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  • •  GRAND NIKKO TOKYO DAIBA HOTEL or Similar
04 เม.ย. 62 อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินฮาเนดะ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน      
05 เม.ย. 62 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิฯ (NH-877  00.50 – 05.2 น.) On Board      
 

GONGENDO PARK
ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ตัดกันอย่างกลมกลืน สีชมพูอ่อนของดอกซากุระ และสีเหลืองของดอกนาโนะฮานะ เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร
KAIRAKUEN PARK(MITO PLUM FESTIVAL)
ชมความงามของดอกบ๊วยสีชมพูหวาน ที่จะบานสะพรั่งไปทั่วสวน ไคราคุเอน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยของญี่ปุ่น


TOSHOGU SHRINE
เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า
ASHIKAGA PARK
สวนดอกไม้ที่สามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งปี ชมดอกทิวลิปและดอกยูกิยานางิ ในช่วงต้นเดือนเมษายน
FRUIT PICKING
สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ หรือ ผลไม้ตามฤดูุกาล สดๆจากสวนแบบไม่อั้น


OARAI ISOSAKI SHRINE
ชมวิวธรรมชาติของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ผ่านเสาโทโรอิ ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นภาพของธรรมชาติที่หาชมได้ยาก
EDO WONDERLAND
เมืองจำลองแบบญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศดั้งเดิม พร้อมชมโชว์จากเหล่านินจา
SHINJUKU GYOEN NATIONAL GARDEN
สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่ถูกรายล้อมไว้ด้วยความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่กลับสงบร่มรื่น สถานที่ยอดนิยมในการชมซากุระ


NAKAMINATO OSAKANA ICHIBA
เอาท์เลทที่สวยงามทันสมัย แหล่งช้อป ชิม และจุดพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโออะราอิ พร้อมกับทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก
OMIYA PARK
ชมความงามของดอกซากุระ สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนโอมิยะ Top100 สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการชมซากุระในญี่ปุ่น
OARAI SEASIDE STATION
เอาท์เลทที่สวยงามทันสมัย แหล่งช้อป ชิม และจุดพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโออะราอิ พร้อมกับทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก

tab-hotel

 

UNSEEN SHIKOKU- HTOEL 1
OARAI HOTEL  
 
UNSEEN SHIKOKU- HTOEL 1
KINUGAWA PLAZA HOTEL  
 
UNSEEN SHIKOKU- HTOEL 1
BRILLANTE MUSASHINO HOTEL   
 
UNSEEN SHIKOKU- HTOEL 1
GRAND NIKKO TOKYO DAIBA HOTEL   
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688

 

 
 

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
 
JTB (Thailand) Ltd.
– SILOM COMPLEX
: Tel. 02-344-4600, Fax. 02-344-4679
– EMQUARTIER OFFICE
: Tel. 02-344-4688, Fax. 02-344-4689
E-Mail : bkkoutbound.th@jtbap.com
– PHUKET
: Tel. (076)261-742-7, Fax. (076) 261-748
LinePhoneEmail