TG Charter Flight To TOKYO

...

นั่งเก้าอี้กระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขาทาคาโอะ – Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival – งานประดับไฟ Sagamiko illumination – ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบฮาชิ – โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาทาคาโอะ – วัดนาริตะซัน – สวนเมจิจิงกุไกเอน – เมนูขาปูยักษ์ – เมนูชาบูชาบู – ออนเซ็น

 

เดินทาง : 20-25 พฤศจิกายน 61
ราคา (EARLY BIRD) : 39,900. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 42,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : CHARTER FLIGHT การบินไทย (TG)

...

FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES FESTIVAL 2018 – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE ILLUMINATION – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค – ศาลเจ้าเมย์จิ – สวนเมจิจิงกุไกเอน – เมนูขาปูยักษ์และเมนูชาบูชาบู – ออนเซน

 

เดินทาง : 20-25 พฤศจิกายน 61
ราคา (EARLY BIRD) : 39,900. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 42,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : CHARTER FLIGHT การบินไทย (TG)

...

นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวสึรุกะ – TOKYO GERMAN VILLAGE ILLUMINATION – นั่งเก้าอี้กระเช้าขึ้นสู่ภูเขาโอมุโระ – สวนเมจิจิงกุไกเอน – สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค – น้ำตกชิโรโตะ – ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ จากริมหาดมิโฮะ – แช่ออนเซ็นอะตามิ พร้อมชมความงามของวิวทะเล

 

เดินทาง : 20-25 พฤศจิกายน 61
ราคา (EARLY BIRD) : 44,900. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 47,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : CHARTER FLIGHT การบินไทย (TG)