TG Charter Flight To TOKYO

...

นั่งเก้าอี้กระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขาทาคาโอะ – Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival – งานประดับไฟ Sagamiko illumination – ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบฮาชิ – โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาทาคาโอะ – วัดนาริตะซัน – สวนเมจิจิงกุไกเอน – เมนูขาปูยักษ์ – เมนูชาบูชาบู – ออนเซ็น

ออกเดินทางแน่นอน

เดินทาง : 20-25 พฤศจิกายน 61
ราคา (ปกติ) : 42,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : CHARTER FLIGHT การบินไทย (TG)

...

FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES FESTIVAL 2018 – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE ILLUMINATION – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค – ศาลเจ้าเมย์จิ – สวนเมจิจิงกุไกเอน – เมนูขาปูยักษ์และเมนูชาบูชาบู – ออนเซน

5 ที่สุดท้าย

เดินทาง : 20-25 พฤศจิกายน 61
ราคา (ปกติ) : 42,900. บาท/ท่าน
สายการบิน : CHARTER FLIGHT การบินไทย (TG)