JR Central Pass

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

5 DAYS

Adult (12+)

JPY

14,260

Child (6-11)

JPY

7,130

Buy Now

title-takayama-hokuriku arear tour pass

ขึ้นไม่อั้น! จาก Kansai Airport  และ Nagoya ไปยังแถบ Takayama และ Hokuriku!

ท่านสามารถใช้
① ขึ้นรถไฟ Hokuriku Shinkansen (Kanazawa – Toyoma) 
② รถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดา (รวมไปถึงรถไฟเร็ว และรถไฟเร็วพิเศษ) แบบตู้ธรรมดาระบุที่นั่งและไม่ระบุที่นั่ง
③ รถบัสด่วน Takayama – Kanazawa – Shin-Takaoka ได้ไม่อั้น

* ตั๋วรถไฟแบบระบุที่นั่งสามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ขบวน
*สามารถใช้ได้เฉพาะ Hokuriku Shinkansen (Kanazawa-Toyama) และ Kansai-Airport Express “HARUKA” แบบตู้ธรรมดาไม่ระบุที่นั่ง
*ไม่สามารถใช้กับ Tokaido Shinkansen (Shin-Osaka ⇔  Kyoto/Tokyo) ได้
*รถบัสสำหรับ Takayama – Shirakawago – Kanazawa และ Takayama-Shirakawago จำเป็นต้องจองล่วงหน้า รถบัสสำหรับไป Takayama-Shirakawago ส่วนหนึ่งสามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า กรุณาจองที่ร้านที่ซื้อ Exchange order หรือจองด้วยตัวท่านเอง

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Tokyo Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7:30AM ถึง 8:30PM
  • Shinagawa Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9AM ถึง 7PM
  • Shin-Yokohama Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 10:30PM
  • Nagoya Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 6AM ถึง 10AM และ 7PM ถึง 11PM
  • Kyoto Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11:30PM
  • Osaka Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Kansai Airport ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Komatsu Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5AM ถึง 11PM
  • Kanazawa Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  4:40AM ถึง 11:30PM
  • Toyama Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:40AM ถึง 11:30PM

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สามารถใช้บริการรถไฟได้ไม่จำกัด ในที่นั่งที่ไม่สำรองของรถไฟ Limited Express, Express, JR สายปกติ
 • สามารถจองที่นั่งบนรถไฟเจอาร์สายปกติและสามารถใช้ได้ถึงสี่ครั้ง (ไม่รวมรถไฟ Express สายสนามบินฮารุกะ)
 • “ตั๋วรถไฟในพื้นที่ทาคายามะ-โฮคุริคุ สำหรับนักท่องเที่ยว” มอบบริการให้ท่านสามารถใช้ “โฮคุริคุ ชินคันเซ็น” นั่งในที่นั่งไม่สำรองได้ สำหรับการเดินทางระหว่างคานาซาวะและโทยามะ

่jtb takayama-hokuriku
หมายเหตุ

 • สินค้านี้ไม่จำหน่ายในญี่ปุ่น กรุณาซื้อตั๋ว MCO (ตั๋วแลกเปลี่ยน) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
 • เมื่อคุณมาถึงญี่ปุ่นแล้ว กรุณาลกตั๋ว MCO เป็นบัตรโดยสาร

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย


Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass

5DAYS

Adult (12+)

JPY

11,210

Child (6-11)

JPY

5,600

Buy Now

title-Ise-Kumano-Wakayama-area-tourist-pass

ขึ้นไม่อั้น! จาก Kansai Airport  และ Nagoya ไปยังแถบ Ise, Kumano และ Wakayama!

ท่านสามารถใช้ รถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดา (รวมไปถึงรถไฟเร็ว และรถไฟเร็วพิเศษ) แบบตู้ธรรมดาระบุที่นั่งและไม่ระบุที่นั่ง และสาย Wakayama Electctric Railway ที่วิ่งระหว่าง Wakayama – Kishi และรถบัสที่วิ่งในแถบนั้นได้ไม่อั้น

* ตั๋วรถไฟแบบระบุที่นั่งสามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ขบวน
* สามารถใช้ได้เฉพาะ Kansai-Airport Express “HARUKA” แบบตู้ธรรมดาไม่ระบุที่นั่ง
* ไม่สามารถใช้กับ JR Namba – Nagoya Direct train และ Express Train

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Tokyo Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7:30AM ถึง 8:30PM
  • Shinagawa Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9AM ถึง 7PM
  • Shin-Yokohama Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 10:30PM
  • Nagoya Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 6AM ถึง 10AM and 7PM to 11PM
  • Kyoto Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สามารถใช้บริการรถไฟได้ไม่จำกัด ในที่นั่งที่ไม่สำรองของรถไฟ Limited Express, Express, JR สายปกติ
 • สามารถจองที่นั่งบนรถไฟเจอาร์สายปกติและสามารถใช้ได้ถึงสี่ครั้ง (ไม่รวมรถไฟ Express สายสนามบินฮารุกะ)
 • “ตั๋วรถไฟในพื้นที่ทาคายามะ-โฮคุริคุ สำหรับนักท่องเที่ยว” มอบบริการให้ท่านสามารถใช้ “โฮคุริคุ ชินคันเซ็น” นั่งในที่นั่งไม่สำรองได้ สำหรับการเดินทางระหว่างคานาซาวะและโทยามะ

่jtb takayama-hokuriku
หมายเหตุ

 • สินค้านี้ไม่จำหน่ายในญี่ปุ่น กรุณาซื้อตั๋ว MCO (ตั๋วแลกเปลี่ยน) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
 • เมื่อคุณมาถึงญี่ปุ่นแล้ว กรุณาลกตั๋ว MCO เป็นบัตรโดยสาร

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย


Mt. Fuji-Shizuoka Area

3DAYS

Adult (12+)

JPY

4,570

Child (6-11)

JPY

2,280

Buy Now

fuji_thai-1
fuji_thai-2

ตั๋วใบเดียวเที่ยวชมภูเขาไฟฟุจิได้อย่างสะดวกมีความสุขสมใจ ที่นี่คือญี่ปุ่นที่แท้จริง ! การท่องเที่ยวที่สุขสมใจเมื่อได้เห็นภูเขาไฟ Fuji ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ใช้บริการรถไฟโดยสารได้ไม่จำกัดตลอดเส้นทางที่กำหนดของรถไฟสาย JR ! (ยกเว้นรถไฟชิงกันเซ็ง) และยังใช้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รีซึ่งสามารถเห็นภูเขาไฟฟุจิจากอ่าว Suruga ได้ รวมถึงบริการรถประจำทางที่สะดวกสบายเที่ยวชมรอบบริเวณมรดกโลก Miho-no-Matsubara, Mishima Skywalk, Shuzenji Onsen, สวนดอกไม้ Hamamatsu Flower Park, ทะเลสาบทั้ง 5 บริเวณภูเขาไฟ Fuji เป็นต้น

★ สามารถใช้บริการรถไฟสาย JR ที่นั่งธรรมดาแบบไม่จองที่นั่งของรถด่วน/รถด่วนพิเศษ/รถธรรมดาที่กำหนดไว้อย่างไม่จำกัด
ตั๋วประเภทนี้ไม่สามารถซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้ กรุณาซื้อ MCO (Exchange Order) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น เมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้นำ Exchange Order แลกเป็นบัตรโดยสาร
รถไฟและการขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่อยู่ในโปรแกรมบริการของ Tourist Pass ชุดนี้อาจหยุดทำการหรือเปลี่ยนเวลาทำการได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • สถานีรถไฟสาย JR Central : Tokyo, Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto, Shin-Osaka
 • สำนักงานสาขาของ JR Tokai Tours: Tokyo, Shinagawa, Shin-Yokohama

เงื่อนไขการใช้งาน

 • รถไฟสาย Limited Express/Rapid ที่ไม่มีตู้ Non-reserved ไม่สามารถใช้งานได้
 • ไม่สามารถใช้ Tokaido shinkansen
 • สาย Home Liner ต้องซื้อตั๋วเพิ่มต่างหาก
 • ถ้าเดินทางมาจากเส้นทางนี้
   • รถไฟสาย Limited Express/Rapid ที่ไม่มีตู้ Non-reserved ไม่สามารถใช้งานได้
   • Nagoya จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Nagoya – Toyohashi เพิ่ม
   • Osaka แล้วถือ Pass ของ JR West (ที่ครอบคลุมบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ Biwako) จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Maibara-Nagoya-Toyohashi เพิ่ม
   • Tokyo จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Tokyo – Matsuda เพิ่ม ยกเว้นมี JR Tokyo Wide Pass ที่วิ่งมาทาง Mt. Fuji– Mito – Atami ได้เลย

   

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย


Alpine-Takayama-Matsumoto Area

5DAYS

Adult (12+)

JPY

17,830

Child (6-11)

JPY

8,910

Buy Now

ตั๋วผ่าน 1 ใบนี้สามารถใช้ขึ้นได้ทั้งรถไฟ JR และ รถไฟด่วนพิเศษอย่างอิสระ แม้แต่ในเส้นทาง Alpine Route ก็ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ได้ : 15 เมษายน – 11 พฤศจิกายน 2018
ระยะเวลาการขาย : 1 กุมภาพันธ์ – 7 พฤศจิกายน 2018

pic-alpine-takayama-matsumoto-2

pic-alpine-takayama-matsumoto-3

LinePhoneEmail