JR Kansai Pass

banner-jr west autumn

JR Kansai Area Pass

1 DAY

Adult (12+)

JPY

2,300

Child (6-11)

JPY

1,150

Buy Now

2 DAYS

Adult (12+)

JPY

4,600

Child (6-11)

JPY

2,300

Buy Now

3 DAYS

Adult (12+)

JPY

5,600

Child (6-11)

JPY

2,800

Buy Now

4 DAYS

Adult (12+)

JPY

6,600

Child (6-11)

JPY

3,300

Buy Now

title-kansai area pass

ขึ้นไม่อั้นในแถบ Kansai (Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Himeji, Wakayama, Shiga, Tsuruga, Iga-Ueno)!

ท่านสามารถใช้
① Kansai-Airport express “HARUKA”
② รถไฟธรรมดา(รวมไปถึงรถไฟเร็วและรถไฟเร็วพิเศษ) แบบไม่ระบุที่นั่ง
③ รถบัสของ West JR Bus ใน area ได้แบบไม่อั้น

* ไม่สามารถขึ้นรถไฟ Shinkansen และรถไฟด่วนพิเศษอื่นๆ นอกจาก Kansai-Airport Express “HARUKA”
* ไม่สามารถใช้ได้กับ Tokaido Shinkansen (Shin-Osaka ⟺ Kyoto)

สามารถใช้ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติได้ด้วย
free-ekirin-kun

[Kyoto] Arashiyama
[Osaka] Osaka Castle Park
[Kyoto] Ninnaji temple

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋ว นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยน Exchange Order ให้เป็นตั๋ว JR และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ตั๋ว JR ลูกค้าจะต้องนำไปยื่นแนบพร้อม passport ที่ JR Ticket office/counter เพื่อที่จะแลก JR Pass ที่สามารถใช้ในการเดินทางได้
 • ตั๋ว JR ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Kyoto Station Ticket Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station East Ticket Plaza Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM
  • Kansai Airport Station Ticket Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Sannomiya Station Tickets Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Okayama Station Ticket Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 11:30PM
  • Wakayama Station Ticket Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Toyooka Station Ticket Office, 5:20AM ถึง 11PM
  • Kinosaki-onsen Station Ticket Office, เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:45AM ถึง 10:50PM

เงื่อนไขการใช้งาน

ใช้ขึ้นรถไฟได้ไม่จำกัดทั้งขบวน Haruka Limited Express และธรรมดา ในโซนKansai ครอบคลุม 4 เมืองคือ Osaka, Kyoto, Nara, Kobe มีให้เลือกซื้อตั้งแต่ชนิด 1 วัน ถึง 4 วัน

 • ใช้ขึ้นรถไฟ JR ขบวนธรรมดาได้ไม่จำกัดในโซน Kansai ครอบคลุมเมือง Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Himeji และสนามบินคันไซ
 • ใช้ขึ้นรถไฟ JR ขบวน Haruka limited expressระหว่างสนามบินคันไซและเกียวโต * ไม่รวมขบวน Shinkansen หรือขบวน Limited express
 • พาสนี้ต้องใช้ต่อเนื่องตามจำนวนวันของชนิดที่ใช้ (นับจากเที่ยงคืนวันแรก ถึง เที่ยงคืนวันสุดท้าย)
 • เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย

JR KANSAI AREA WIDE PASS

5DAYS

Adult (12+)

JPY

9,200

Child (6-11)

JPY

4,600

Buy Now

jtb title-kansai wide area pass

ขึ้นไม่อั้นในแถบ Kansai และ Okayama, Takamatsu, Kinosakionsen, Amanohashidate, Tottori, Kishi, Shirahama, Kii-Katsuura!

ท่านสามารถใช้
① รถไฟ Sanyo Shinkansen (Shin-Osaka-Okayama รวมไปถึง NOZOMI, MIZUHO) 
② รถไฟด่วนพิเศษและรถไฟธรรมดา(รวมไปถึงรถไฟเร็วและรถไฟเร็วพิเศษ)ภายในแอเรีย แบบไม่ระบุที่นั่ง
③ รถไฟ Kyoto Tanyo Railway
④ รถไฟ Wakayama Electric Railway
⑤ รถบัส West JR Bus ในแอเรียได้ไม่อั้น

* สามารถใช้กับ Sanyo Shinkansen “NOZOMI” และ “MIZUHO” ได้
* ไม่สามารถใช้ได้กับ Tokaido Shinkansen (Shin-Osaka ⟺ Kyoto)

สามารถใช้ผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติได้ด้วย
free-ekirin-kun

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Kyoto Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station East Ticket Plaza Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM
  • Kansai Airport Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Sannomiya Station Tickets Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Okayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5AM ถึง 11:30PM
  • Wakayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Toyooka Station Ticket Office, 5:20AM ถึง11PM
  • Kinosaki-onsen Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:45AM ถึง 10:50PM

เงื่อนไขการใช้งาน

ใช้ขึ้นรถไฟได้ไม่จำกัดทั้งขบวน Shinkansen, Limited Express และธรรมดา ในโซนKansai ใช้ได้ต่อเนื่องกัน 5 วัน

 • ใช้ขึ้นรถไฟ JR ขบวน Local และ Rapid ได้ไม่จำกัดตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนที่ด้านบน
 • ใช้ขึ้น Sanyo Shinkansen ระหว่างสถานี Shin-Osaka และ Okayama
  *ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen ระหว่างสถานี Kyoto และ Osaka ได้
 • ใช้ขึ้นขบวน Limited expressได้ตามนี้
  • Limited Express Haruka ระหว่าง Kyoto และ สนามบินคันไซ
  • Limited Express Kinosaki ระหว่าง Kyoto และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Konotori ระหว่าง Shin-Osaka และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Hamakaze ระหว่าง Osaka และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Thunderbird ระหว่าง Osaka และTsuruga
  • Limited Express Kuroshio ระหว่าง Kyoto และ Shingu
 • หากต้องการจองที่นั่งล่วงหน้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของ Limited express fee
 • พาสนี้ใช้ได้ 5 วันต่อเนื่อง (นับจากเที่ยงคืนวันแรก ถึง เที่ยงคืนวันสุดท้าย)
 • พาสนี้ใช้ได้เพียง 1 คน ไม่สามารถโอนต่อให้กันได้ ต้องถือพาสปอร์ตไว้ติดตัวในกรณีถูกเรียกถามเพื่อตรวจสอบ

LinePhoneEmail