National Rail Pass

National Rail Pass

ละเลียดสัมผัสจุดเด่น และมนต์เสน่ห์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นในแบบของคุณ!

JR Pass Ordinary

7DAYS

Adult (12+)

JPY

29,650

Child (6-11)

JPY

14,820

Buy Now

14DAYS

Adult (12+)

JPY

47,250

Child (6-11)

JPY

23,620

Buy Now

21DAYS

Adult (12+)

JPY

60,450

Child (6-11)

JPY

30,220

Buy Now

Green 1st Class

7DAYS

Adult (12+)

JPY

39,600

Child (6-11)

JPY

19,800

Buy Now

14DAYS

Adult (12+)

JPY

64,120

Child (6-11)

JPY

32,060

Buy Now

21DAYS

Adult (12+)

JPY

83,390

Child (6-11)

JPY

41,690

Buy Now

เกี่ยวกับตั๋วรถไฟ Japan Rail Pass
ตั๋วรถไฟ Japan Rail (JR) Pass คือตั๋วที่ผู้ถือตั๋วสามารถใช้บริการคมนาคมของ Japan Railways (JR) ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง บริการได้แก่ รถไฟ JR ทั้งหมด (ยกเว้นรถไฟชินคันเซ็นขบวนโนโซมิ และมิซึโอะ รถไฟขบวนด่วนพิเศษ รถไฟด่วน รถเร็ว หรือรถไฟสายท้องถิ่น) รถบัสตามเส้นทางท้องถิ่นของ JR (สายรถบัสได้แก่ JR ฮอกไกโด, JR โทโฮคุ, JR คันโต, JR โตไค, JR ตะวันตก, JR ชูโงคุ, JR คิวชู) และเรือ JR มิยาจิมะ

ผู้ถือตั๋ว JR Pass สามารถใช้บริการรถไฟรางเดียวโตเกียวได้
ตั๋วนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยสารรถบัสด่วนพิเศษที่เดินรถโดยบริษัทในเครือ JR ได้
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว Japan Rail Pass

ตั๋ว JR Pass วางจำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor) ซึ่งรวมไปถึงการมาท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าร่วมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่มาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าประเทศญ่ปุ่นด้วยสถานะอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึง การขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศอีกรอบ นักร้องนักแสดง หรือผู้ฝึกหัดไม่สามารถซื้อตั๋วประเภทนี้ได้

หากคุณต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตประเทศญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุดในประเทศของคุณ นอกจากนี้บุคคลผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศยังสามารถซื้อตั๋ว Japan Rail Pass ได้หาก

ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศนั้น ๆ โดยถาวร หรือ
สมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศอื่น

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว Japan Rail Pass
ตั๋ว JR Pass วางจำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor) ซึ่งรวมไปถึงการมาท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าร่วมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่มาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าประเทศญ่ปุ่นด้วยสถานะอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึง การขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศอีกรอบ นักร้องนักแสดง หรือผู้ฝึกหัดไม่สามารถซื้อตั๋วประเภทนี้ได้

หากคุณต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตประเทศญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุดในประเทศของคุณ นอกจากนี้บุคคลผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศยังสามารถซื้อตั๋ว Japan Rail Pass ได้หาก

 1. ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศนั้น ๆ โดยถาวร หรือ
 2. สมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศอื่น

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้

เมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการประทับตราประทับ , ติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต ฉะนั้นกรุณาใช้ประตูอัตโนมัติที่มีพนักงานควบคุม เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประทับหรือติดสติ๊กเกอร์

term-jr

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋ว นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยน Exchange Order ให้เป็น Japan Rail Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ Japan Rail Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JAPAN RAIL PASS เรียบร้อยแล้ว  ลูกค้าจะต้องนำไปยื่นแนบพร้อม passport ที่ JR Ticket office/counter เพื่อที่จะแลก JR Pass ที่สามารถใช้ในการเดินทางได้
 • ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

ขั้นตอนในการแลกตั๋ว เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

1.ไปที่ JR Ticket office หรือ counter ที่มีสัญลักษณ์หน้าต่างสีเขียว

2.พนักงานจะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกวันที่ต้องการใช้บัตรวันแรกซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องระบุวันที่เริ่มใช้บัตรโดยไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass จะเป็นวันใดก็ได้

สำนักงานสถานที่แลกตั๋ว JAPAN RAIL PASS

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ตั๋ว JAPAN RAIL PASS มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน
 • Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัส และเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

TRAIN
ชินคันเซ็นทุกสายของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้น รถไฟ”โนโซมิ”, รถไฟ”มิซูโฮะ” (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง) รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วน, รถไฟเร็ว, รถไฟธรรมดา และ BRT (มีรถไฟบางขบวนที่ใช้ไม่ได้)
※ สามารถใช้กับโตเกียวโมโนเรลล์ได้ด้วย
※ รถไฟสายอะโอะอิโมะริ (ระหว่างอะโอะโมะริ – ฮะชิโนะเฮะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาและรถไฟเร็วได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างฮะชิโนะเฮะ – อะโอะโมะริ , ระหว่างอะโอะโมะริ – โนะเฮะจิ และระหว่างฮะชิโนะเฮะ – โนะเฮะจิ
ยกเว้น อะโอะโมะริ – โนะเฮะจิ – ฮะชิโนะเฮะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายอะโอะอิโมะริ ในช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ IR อิชิคะวะ (ระหว่างคะนะซะวะ – ซึบะตะ) (แต่ใช้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น คะนะซะวะ – ซึบะตะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสาย IR อิชิคะวะในช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ ไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ระหว่างโทะยะมะ – ทะคะโอะกะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น โทะยะมะ – ทะคะโอะกะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายไอโนะคะเซะโทะยะมะ ในช่วงระยะดังกล่าว)

BUS
※ รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu
※ ไม่สามารถโดยสารช่วงเส้นทางรถบัสด่วนของ บริษัท JR Bus แต่ละแห่งได้

FERRY
ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata – Pusan (Korea)

 • ไม่สามารถใช้เจแปนเรลพาส โดยสารขบวนรถไฟ”โนโซมิ” และ รถไฟ”มิซูโฮะ” ของ โทไกโด- ซันโย – คิวชู ชินคันเซ็น ทั้งที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และ ที่นั่งจอง
  กรุณาใช้ขบวนรถไฟ”ฮิคาริ”, รถไฟ”ซากุระ”, รถไฟ”โคะดะมะ” และ รถไฟ”สึบะเมะ”
  กรณีจะใช้ รถไฟ”โนโซมิ” และ รถไฟ”มิซูโฮะ” ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษต่างหาก (กรณีจะใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ต่างหากด้วย)
  และ ถ้าหากจะใช้ Gran Class ของ โทโฮะกุ ชินคันเซ็น และ โฮะคุริคุ ชินคันเซ็น ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และ ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก
  กรณีใช้สายรถไฟของบริษัทเอกชน ต้องจ่ายค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่ใช้ (บางกรณีตั๋ว JR อาจขึ้นสายรถไฟของบริษัทเอกชนได้ หากเป็นรถไฟที่วิ่งตรง)

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • กรณีจะใช้ห้องเดี่ยวบนชินคันเซ็น และรถไฟด่วนพิเศษ ถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ กรุณาจ่าย ค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์ กรุณาจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์สำหรับห้องเดี่ยวและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย
LinePhoneEmail