MT. FUJI TOURS

banner-mt-fuji2

...

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเนะ 1 วัน

 

ระยะเวลา : วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

 

• ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
• ล่องเรือผ่านน่านน้ำ Lake Ashi
• นั่งกระเช้าไฟฟ้า Komagatake ชมวิวรอบๆ  Hakone National Park

 

...

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเนะ + ออนเซน (2 วัน 1 คืน)

 

ระยะเวลา : วันนี้ – 28 ธ.ค. 61

 

• ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
• ล่องเรือผ่านน่านน้ำ Lake Ashi
• นั่งกระเช้าไฟฟ้า Komagatake ชมวิวรอบๆ  Hakone National Park

 

...

ฮาโกเน่-โอวาคุดานิ และชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า

ระยะเวลา : วันนี้ – 30 พ.ย. 61

RECOMMEND !!

• ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น
• ฟูจิคิวไฮแลนด์ , Fuji Airways Attraction
• โอวาคุดานิ
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าสายฮาโกเน่

 

...

1-Day / 2-Day Express Mt. Fuji

 
ระยะเวลา : วันนี้ – 28 ธ.ค. 61

 

• นั่งกระเช้าลอยฟ้านิฮนไดระ
• ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ
• ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิที่ไร่ชาเขียว Nihondaira Ocha Kaikan
• ชมภาพศิลปะโบราณที่พิพิธภัณฑ์โตไกโดฮิโรชิเงะ
• ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติชั้น 2 ของภูเขาไฟฟูจิ

...

Mt. Fuji Golden Tour

 
ระยะเวลา : วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

 

• จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5
• หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
• น้ำตกชิราอิโตะ
• ศาลเจ้าฟูจิเซน
 

...

แช่ออนเซ็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – เอาท์เล็ท

 
ระยะเวลา : วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

 

• จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5
• ทะเลสาบคาวากุจิ
• ออนเซนใกล้ทะเลสาบยามานาคาโกะ
• ช้อปปิ้งที่โกเทมบะเอ้าท์เลท
 

...

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ-ป่าอาโอกิกาฮาระ 

 
ระยะเวลา : วันนี้ – 28 ธ.ค. 61

 

• จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5
• ป่าอาโอกิกาฮาระและถ้ำฟุกาคุ