POKÉMON GO IN SENTOSA SINGAPORE 2019 : 3D2N

Sentosa_2_vendor
แพ็คสุดพิเศษ “Pokémon GO Safari Zone” 3 วัน 2 คืน
** ต้องซื้อร่วมกับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

กิจกรรมจัดวันที่่ :   18~22 เมษายน 2562
ระยะเวลาการขาย : วันนี้ – 24 มีนาคม 2562
แพ็คเกจรวม :
➊ โรงแรม 2 คืน รวมอาหารเช้า
➋ ตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม Pokemon Go
ฟรี! Special Edition EZ-Link Card!! ใช้ขึ้นรถไฟ และรถบัส ทั่วประเทศสิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน
 
Option A : 17~19 เมษายน 2562
Option B : 18~20 เมษายน 2562
Option C : 19~21 เมษายน 2562
Option D : 20~22 เมษายน 2562
Option E : 21~23 เมษายน 2562

แพ็คเกจ “Pokémon Go in Sentosa” 
** ต้องซื้อร่วมกับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
โรงแรม
(หาโรงแรมที่มีระดับใกล้เคียงกัน หากโรงแรมที่เลือกไว้เต็ม)
Single (บาท)
Twin (บาท)
Triple (บาท)
The Elizabeth Hotel 12,300 5,900 5,900
Village Hotel Albert Court 13,900 6,800 N/A
Village Hotel Bugis 13,900 6,800 6,400
Oasis Hotel Novena 14,800 7,300 N/A
Orchard Rendezvous Hotel / Rendezvous Hotel Singapore 14,800 7,300 6,500
Village Hotel Sentosa 19,500 9,600 N/A

 

แผนแพ็คเกจ
วันที่ 1:
• เดินทางถึงสนามบินชางฮี – โรงแรม (ด้วยตัวของท่านเอง)
* กรุณารับบัตร Special Edition EZ-Link  ได้ตอนเช็คอิน
* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับส่งสนามบิน
วันที่ 2:
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
• กิจกรรม POKEMON GO
* เดินทางสู่ เซ็นโตซ่า ด้วยบัตร Special Edition EZ-Link 
วันที่ 3:
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
• ท่องเที่ยวแบบอิสระด้วยตัวของท่านเอง 
• เดินทางสู่สนามบินชางฮี
* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับส่งสนามบิน

หมายเหตุ 
• ราคาข้างต้น บาท/ท่าน
• เดินทางอย่างน้อย 1 ท่าน
• ชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อจองแพ็คเกจ Pokemon GO
• ตั๋วมีจำนวนจำกัด
• ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้หลังจากทำการจอง
• มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับส่งสนามบินระหว่างเวลา 23.00 – 07.00
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่

 

POKEMON GO IN SENTOSA 2019 OFFICIAL WEBSITE
http://sentosa.com.sg/pokemon
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail