Shirakawago Illumination

...

งานประดับไฟหน้าหนาวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกัชโชซุคุริ มินคะเอ็น
แห่งเมืองมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

 

วันที่ 05 & 06 ก.พ. 62
 

...

งานแสดงไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ แสงเรืองรองท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ที่จัดขึ้นเพียงปีละครึ่งเท่านั้น

 

วันที่ 14,20,27 ม.ค. 62  &  3,11,17 ก.พ. 62