บินตรงเหมาลำโอซาก้าช่วงปีใหม่ 2020

...

ฉลองปีใหม่ 2020 ที่โอซาก้า
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บินตรงโดยสายการบินไทย

 

เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว) : 19,900.- บาท/ท่าน

...

ฉลองปีใหม่ 2020 ที่โอซาก้า
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมโรงแรม 4 คืน

 

เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว) : 28,900.- บาท/ท่าน

...

ฉลองปีใหม่ 2020 ที่โอซาก้า
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมตั๋วรถไฟ JR West Pass หรือ Shinkansen

 

เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว) : 20,200.- บาท/ท่าน

LinePhoneEmail