Spring Season Package

early_bird_promotion_head

...

ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสึคันนง – วัดเบียวโดอิน – วัดโอสึคันนง – เกโระออนเซ็น – คามิซันโนมาชิ – ทำขนมวากาชิ – ชิราคาวาโกะ – วัดเอย์เฮย์จิ – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ตลาดโอมิโจ  – สวนเคนโระคุเอ็น – เนื้อฮิดะ –  ออนเซ็น 3 คืน

เดินทาง : 23-29 มี.ค. 61
ราคา (ปกติ) : 64,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

logo_jal

...

ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง ณ สะพานคินไตเคียว – เสาแดงโทริอิ ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ – อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได – ถ้ำอากิโยชิโด – ศาลเจ้าอิสึคุชิะ เกาะมิยาจิมะ – เนินทราบทตโตริ – เนื้อโกเบ พรีเมี่ยม – ออนเซ็น 2 คืน

เดินทาง : 02-07 เมษายน 61
ราคา (ปกติ) : 69,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (TG)

logo_tg80

 

...

เทศกาล Hikone Castle Cherry Blossom Festival – นั่งรถไฟไอน้ำ ชมดอกซากุระ Arashiyama Romantic Train – Philosopher’s Path – Tarai bune – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ และอิออน มอลล์ – เมนูขาปูยักษ์ – น้ำแร่ออนเซน

เดินทาง : 04-09 เมษายน 61
ราคา (ปกติ) : 68,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (TG)

logo_tg80

 

...

แม่น้ำชินกาชิ – ดอกซากุระกว่า 5,000 ต้น ณ เขาเมียวงิซัน – อาคางิ นันเมน เซนบง 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุด – ศาลเจ้า ฮารุนะ – ชิบะซากุระ ณ หมู่บ้านโตเกียว โดอิสึ – เทศกาลดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอร์รี่แบบไม่อั้น – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และ ศูนย์การค้าอิออน มอลล์ – ออนเซน

เดินทาง : 12-17 เมษายน 61
ราคา (ปกติ) : 68,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)

...

ชมความงามของหน้าผาหินซันเดเบกิ – ชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านช่องเขาของเกาะเอ็นเกทสึ – นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดโทไดจิ วัดเอ็นเรียคุจิ – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านอิเนะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ไม่อั้น – แช่ออนเซ็น

เดินทาง : 13-18 เมษายน 61
ราคา (ปกติ) : 78,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย(TG)