Fuji-Q-Highland

banner-fuji-q-highland

สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) เป็นสวนสนุกที่โด่งดังมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ท่านสามารถที่จะมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม อีกทั้งสวนสนุกแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อในความน่าตื่นเต้นและระทึกขวัญมากกว่าสวนสนุกอื่นๆ อาทิเช่น Fujiyama, Dodonpa, Eejanaika และ Takabisha Fujiyamaเวลาทำการของสวนสนุก
• 8:30 – 21:00

Fuji-Q-Highland
ผู้ใหญ่(18ปีขึ้นไป) เด็ก(12~17ปี) เด็กเล็ก (03~11ปี)
5,300 เยน 4,900 เยน 4,100 เยน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-344-4688
LinePhoneEmail