Tokyo One Piece Tower

banner tokyo one piece

Tokyo One Piece Tower สวนสนุกในกรุงโตเกียว เหล่าสาวกการ์ตูนชื่อดัง One Piece ห้ามพลาดกับสวนสนุกใหญ่ ที่ตั้งอยู่ที่หอคอยโตเกียวทาวเวอร์กลางเมืองโตเกียว โดยสวนสนุกวันพีชแห่งนี้จะมีการแบ่งเครื่องเล่นออกเป็นโซนๆ ตามตัวละครของเรื่องสถาน

เวลาทำการของสวนสนุก
• 10: 00-22:00 (รับเข้าสวนสนุกได้จนถึงเวลา21:00)
เวลาทำการร้านอาหาร & ร้านค้า
♦ ภัตคารของท่านซันจิคนนี้
บุฟเฟ่ต์สไตล์ 11: 00-15:00 (รับเข้าร้านสุดท้าย 13: 50)
แบบออร์เดอร์ 15: 00-22:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย 21: 15)
* เวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาทำการ
♦ คาเฟ่หมวกฟาง
10: 00-22:00
* เวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาทำการ
♦ ร้านค้าหมวกฟางสาขา โตเกียววันพีซทาวเวอร์
10:00~22:00
[วันธรรมดา] ลูกค้าเข้าร้านได้ภายในเวลาจนถึงเวลา~21:45
[วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด]ลูกค้าเข้าร้านได้ภายในเวลาจนถึงเวลา~ 21:30

tokyo one piece - access
tokyo one piece - access
tokyo one piece - access
tokyo one piece - access

TOKYO ONE PIECE TOWER LIVE AND PASS
ผู้ใหญ่(19 ปีขึ้นไป) เด็ก(13-18 ปี) เด็กเล็ก (04-12 ปี)
3,000 เยน 2,600 เยน 1,500 เยน


※ บัตรชนิดนี้รวม、ค่าเข้า・ค่าเครื่องเล่น(ไม่รวมบางส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
※ เป็นบัตรที่สามารถชมการแสดงไลฟ์โชว์ได้


TOKYO ONE PIECE TOWER PARK PASS (NO LIVE ATTRACTIONS)
ผู้ใหญ่(19 ปีขึ้นไป) เด็ก(13-18 ปี) เด็กเล็ก (04-12 ปี)
2,000 เยน 1,600 เยน 500 เยน


※ บัตรชนิดนี้รวม、ค่าเข้า・ค่าเครื่องเล่น(ไม่รวมบางส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
※ บัตรนี้ไม่สามารถเข้าชมการแสดงไลฟ์โชว์ได้


TOKYO ONE PIECE TOWER + TOKYO TOWER MAIN DECT SET TICKET
ผู้ใหญ่(19 ปีขึ้นไป) เด็ก(16-18 ปี) เด็ก(12-15 ปี) เด็ก(6-11 ปี) เด็กเล็ก (4-5 ปี)
2,900 เยน 2,500 เยน 2,100 เยน 1,000 เยน 900 เยน


※ บัตรชนิดนี้รวม、ค่าเข้า・ค่าเครื่องเล่น(ไม่รวมบางส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
※ บัตรนี้สามารถเข้าโตเกียววันพีชทาวเวอร์ได้

tokyo one piece - access
tokyo one piece - access
tokyo one piece - access

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-344-4688
LinePhoneEmail